V živote limit nemáš, ale s Nicolauskou sa zabávaj zodpovedne. Koľko máš rokov?