ďalej môžem pustiť len plnoletých. Koľko máš rokov?